Terrein fiets route Wolphaartsdijk

Hierbij uitleg over de Terrein Fietsroute Wolphaartsdijk.
Het heeft enige uitleg nodig, over het hoe en waarom Stichting Wielersport Wolphaartsdijk hiermee bezig is.

1- Staatsbosbeheer wilde geen vergunningen meer afgeven voor activiteiten in bepaalde bossen . Wij Werkgroep Mountainbike Wolphaartsdijk (MTB vereniging Team Xtreme) zijn toen in contact getreden met Hoofd Boswachter Zuidwest.

2- Deze vertelde ons dat het wel mogelijk was om mountainbike wedstrijden (2x per jaar) te blijven organiseren als daar maar een stichting of rechtspersoon aan verbonden was. Zo hebben wij besloten om begin 2018 de werkgroep over te zetten naar een stichting.

3- Hierna zijn wij in contact getreden met de Gemeente Goes en het Waterschap Scheldestromen. Hier hebben wij onze ideeën toegelicht aan de terrein beheerders. Hieruit is een rondgang met deze partijen geweest over het terrein in kwestie: Recreatie Terrein de Meerkoet. Wij hebben de opdracht gekregen om een route uit te tekenen.

4- Dinsdag 8 oktober j.l. hebben wij Stichting Wielersport Wolphaartsdijk met een delegatie van Staatsbosbeer weer een rondgang gemaakt om de route bij te schaven.

5- Van hieruit wordt nu een route tekening gemaakt waarbij de Terrein Fietsroute niet of zo weinig mogelijk op bestaande wandel en/ of ruiterpaden zal lopen. De totale lengte waarbij men gezamenlijk gebruik zal maken van het zelfde pad zal ongeveer 100 – 150 meter zijn. Er zijn een aantal plaatsen waarbij de route wandel -en ruiterpaden zal kruisen. Hier worden snelheid remmende voorzieningen aangebracht, zoals waarschuwingsbordjes waar op te lezen staat dat een stuk pad door drie groepen recreanten kan worden gebruikt.

Hopende hiermee enig inzicht te hebben gegeven over het hoe en waarom dit tot stand is gekomen.

Verder willen wij er U op wijzen dat als deze Terrein Fietsroute gerealiseerd wordt, er ook door de betrokken instanties op toegezien zal worden, dat de regels, die betrekking hebben op de terreinen ook worden nageleefd door alle partijen en waar nodig ook handhaving zal worden uitgevoerd.

– Tijdens aanleg van het parcours is er met alle partijen overleg over de voortgang van de uitvoering.

Voor verder informatie willen wij u graag van dienst zijn, zo kan u uw vraag per mail stellen aan ons via
info@stichtingwielersportwolphaartsdijk.nl